Zabranjeno voziti auta na dizel

Da li se mobilizira? Kako auto industrija želi da se nosi sa svojom krizom Novi dizel…